آوریل

آوریل 13, 2019
فوکوس گروپ

فوکوس گروپ چیست؟

گروه کوچکی از افراد که برای اشتراک نظر گردهم جمع شده‌اند. جلسات بحث گروهی به صورت حضوری یا فوکوس گروپ آنلاین هستند. از این گروه‌ها به […]