مقالات

آوریل 13, 2019
فوکوس گروپ

فوکوس گروپ چیست؟

گروه کوچکی از افراد که برای اشتراک نظر گردهم جمع شده‌اند. جلسات بحث گروهی به صورت حضوری یا فوکوس گروپ آنلاین هستند. از این گروه‌ها به […]
دسامبر 31, 2018
تحقیقات بازاریابی - چرایی و چگونگی

تحقیقات بازاریابی – چرایی و چگونگی

تحقیقات بازاریابی در جهان صنعتی با قدمتی تقریباً 100 ساله است. همواره از تحقیقات بازار به عنوان ابزاری برای شناسایی احتیاجات، تمایلات و آشنایی با نحوه […]
دسامبر 31, 2018
فرایند تحقیقات بازاریابی

اصول فرایند تحقیقات بازاریابی را دست‌کم نگیرید

مبانی فرایند تحقیقات بازاریابی در بازار رقابتی امروز بیش از هرموقع شناخت مصرف‌کننده و بازار آن ضرورت پیدا می‌کند. اگر تا چند سال پیش برندها و […]