روش‌های کمّی

مزیت رقابتی اصلی راهبر بازار، توانایی اجرای پروژه‌های کمّی بزرگ در سراسر کشور و حتی در منطقه است. چندین تیم در دپارتمان کمی شرکت که بزرگ‌ترین دپارتمان در شرکت راهبر بازار است، فعالیت می‌کنند و جدیدترین روش های کمی تحقیقات بازاریابی را اجرایی میکنند.

شناخت هرچه بهتر پتانسیل کسب و کار خود و رقیبان، این فرصت را در اختیار ما قرار می دهد که بتوانیم زمینه هایی که بستر فعالیت های بازاریابی کسب و کار ماست را پیدا کنیم. پس از بررسی های لازم در این زمینه، باید با توجه به میزان اهمیت حوزه های فعالیتی، هزینه و و قت خود را به گونه ای صرف کنیم که بیشترین بازخورد را از این فعالیت ها بگیریم و این امر موفقیت آمیز نخواهد بود مگر با ایجاد بستری برای فعالیت در این حوزه و اولین قدم در این زمینه، انتخاب مناسب ترین روش های کمی تحقیقات بازاریابی است.

انجام سالانه بیش از ۳۵۰.۰۰۰ مصاحبه و نظرسنجی در بیش از ۳۰۰ شهر و روستای مختلف، نشان از برتری کامل دپارتمان روش های کمی راهبر بازار در مقایسه با سایر رقبا دارد. در این تیم ۲۵ نفر به‌‌طور تمام‌وقت در داخل شرکت و بیش از ۴۰۰ نفر به‌طور مقطعی یا پروژه‌ای در سطح کشور فعالیت می‌کنند. توانمندی این دپارتمان، اجرای همزمان پروژه‌های بزرگ را در مدت‌زمان محدود ولی با رعایت استانداردهای بین‌المللی میسر می‌کند. تیم آماری، یکی از تیم‌های اصلی دپارتمان روش های کمی است که ضمن توانایی انجام تحلیل‌های پیچیده‌ی آماری مانند تحلیل متقارن (Conjoint Analysis) قابلیت پردازش و تهیه گزارش‌های شکیل PPT در زمان کوتاه را دارند.

روش‌های کمّی تحقیقات بازاریابی راهبر بازار:

  • مصاحبه تلفنی (CATI)
  • مصاحبه با ابزار دیجیتال (CAPI)
  • مصاحبه از طریق پرسشنامه آنلاین (CAWI)
  • مصاحبه با قلم و کاغذ (PAPI)
  • تست در مکان مرکزی یا مصاحبه در محل مرکزی تست (CLT)
  • مصاحبه خانه‌به‌خانه (D2D)
  • مصاحبه رودررو (F2F)
  • خرید پنهانی یا خرید مخفیانه
  • کلینیک خودرو