خدمات مشاوره‌ای

از آن‌جایی که دانش مدیریت بازاریابی و استراتژی‌های آن در ایران هنوز نوپاست و بسیاری از شرکت‌های ایرانی امکان شناسایی و جذب متخصصان کارآمد در این حوزه را ندارند، شرکت راهبر بازار با دانش غنی اندوخته‌ی خود و برخورداری از تیم حرفه‌ای تمام‌وقت مشاوره‌ی مدیریت بازاریابی، امکان بهره‌مندی مشتریان از خدمات مشاوره‌ی بازاریابی و تدوین برنامه‌های استراتژیک بازاریابی را مهیا کرده است.