بازاریابی تجاری (نقاط فروش)

همکاری بلندمدت راهبر بازار با برخی مشتریان باعث شده که راهبر بازار برای تکمیل خدمات میدانی و تحلیلی خود در اجرای فعالیت‌های بازاریابی تجاری نیز در کنار مشتریان کلیدی خود باشد. دانش بروز مدیران اجرایی راهبر بازار به ثمربخشی استراتژی‌ها و تصمیم‌های بازاریابی مشتریان کمک شایانی می‌کند. گستره‌ی جغرافیایی تیم‌های بومی این شرکت در مناطق و شهرهای مختلف به مشتریان این امکان را می‌دهد که بتوانند به‌طور موازی و در یک مقطع زمانی، برنامه‌های بازاریابی تجاری معین خود را به اجرا بگذارند.

از خدمات جزئی‌تر این بخش می‌توان به موارد زیر اشاره نمود:

– Road show (نمایش در خیابان)
– In-store promotion (بازاریابی در محل فروش)
– Guerrilla marketing (بازاریابی چریکی)
– Merchandising

از مشتریان راهبر بازار در حوزه‌ی بازاریابی تجاری:

  • یونیلیور: شرکت کالاهای مصرفی فراملیتی انگلیسی-هلندی
  • سامسونگ: شرکت چندملیتی کره‌ جنوبی