استخدام تحلیلگر ارشد آمار

استخدام شرکت تحقیقات بازاریابی


حتی رکود ناشی از کرونا هم نتوانسته است تاثیری در اراده اعضای تیم راهبر بازار بگذارد. ما آماده و پویاتر از سالهای قبل، سال 1399 را با تدوین برنامه استراتژیک آغاز کرده ایم. در این برنامه و با هدف توسعه کسب وکار در بخش تحقیقات سفارشی، موقعیت استخدامی ممتازی برای یک تحلیلگر ارشد آمار با حداقل 10 سال سابقه تحقیقات بازاریابی و تهیه گزارش های پیشرفته آماری، داریم.اگر علاقمند به کارکردن در محیطی پویا و همزمان آماده یادگیری و یاددهی هستید، این موقعیت شغلی یک فرصت عالی برای استخدام شرکت تحقیقات بازاریابی است. فقط کافیه یک تماس با 09018390569 بگیرید تا مسئول منابع انسانی شما را با جزئیات بیشتری آشنا کند.

مشاهده آگهی در :


استخدام کارشناس تولید محتوا

استخدام شرکت تحقیقات بازاریابی


کلمات معجزه میکند. ولی معجزه اصلی اینجاست که برای محتوای تولیدی، برنامه ریزی داشته باشید و طبق برنامه به اهداف از قبل تعیین شده نزدیک شوید. اگر به اصول بهبود رتبه کلمات کلیدی و سیستم های مدیریت محتوا و الگوریتم شبکه های اجتماعی آشنا هستید و علاقمند به کارکردن در محیطی پویا و همزمان آماده یادگیری و یاددهی هستید، این موقعیت شغلی یک فرصت عالی برای استخدام شرکت تحقیقات بازاریابی است. فقط کافیه یک تماس با 09018390569 بگیرید تا مسئول منابع انسانی شما را با جزئیات بیشتری آشنا کند.

مشاهده آگهی در :